NIE PRZEGAP

O nas

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to dynamicznie rozwijająca się inicjatywa spółdzielcza na mapie Warszawy. Jako pierwsza kooperatywa w Polsce w 2014 r. założyliśmy własny sklep spółdzielczy. Działamy, po to by:

  1. zwiększać dostęp mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności 
  2. wspierać rozwój lokalnych, ekologicznych gospodarstw rolnych
  3. promować ekonomię współpracy i dobra wspólnego
  4. promować aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej.

Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie spółdzielczego sklepu ze zdrową żywnością, który jest praktyczną alternatywą wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów ekologicznych. Od sierpnia 2014 roku prowadzimy w Warszawie sklep przy ul. Wilczej 29a, a od lipca 2016 roku także sklep przy Andersa 27. Sklep jest otwarty dla wszystkich, także osób nie zrzeszonych w Kooperatywie. Współpracujemy z ok. 15 lokalnymi gospodarstwami rolnymi i 30 małymi firmami. W stałej ofercie mamy m.in. sezonowe warzywa i owoce, kasze, nabiał, bakalie, kosmetyki, detergenty. Ograniczamy opakowania, sprzedajemy wiele produktów na wagę.

Działanie w kooperatywie traktujemy jako szkołę oddolnej demokracji, dlatego wszystkie procesy wewnętrzne, w tym podejmowanie decyzji opieramy na zasadach demokracji konsensualnej (dochodzenie do wspólnego stanowiska poprzez dyskusję). Charakteryzuje nas płaska, niehierarchiczna struktura. Nie mamy szefów, ani prezesów. Każdy członek i każda członkini Kooperatywy poprzez swoje zaangażowanie decyduje o tym jaki wpływ wywiera na rozwój organizacji. Obecnie Kooperatywa, która formalnie jest stowarzyszeniem zrzesza ponad  250 członków i członkiń rzeczywistych i blisko 100 członków i członkiń wspierających.

Istotnym aspektem Kooperatywy “Dobrze” jest działalność edukacyjna i integracyjna.

Historia

Dobrze-logo-kolor-06

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” powstała w lipcu 2013 roku i została założona przez 3 osoby z czego 2 były wcześniej członkiniami Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej (WKS). Na początku nasza działalność polegała na organizacji cotygodniowych zakupów, podczas których członkowie Kooperatywy kupowali ekologiczną żywność bezpośrednio od rolników, ogrodników i sadowników z województwa mazowieckiego.

Pierwsze kroki – jeszcze jako grupa nieformalna – stawialiśmy w jednym z domków fińskich, w ramach inicjatywy Otwarty Jazdów. Potem korzystaliśmy z gościnności innych instytucji śródmiejskich (Baru Vega i Feminoteki), cały czas zwiększając skalę działalności i liczbę członków oraz szykując się do otwarcia pierwszego po 1989 oddolnego sklepu spółdzielczego. Po konsultacjach prawnych w Krajowej Radzie Spółdzielczej, Centrum Szpitalna i Centrum Aktywności Lokalnej zdecydowaliśmy się zarejestrować kooperatywę jako stowarzyszenie.

Na początku kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o wpisie do KRS. To otworzyło nam drogę do starania się o lokal i – tym samym – do dalszego rozwijania naszej działalności. Od lipca 2014 Stowarzyszenie wynajmuje z zasobów miejskich lokal na preferencyjnych warunkach. Od sierpnia 2014 prowadzi w nim działalność statutową.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę mieszkańców Warszawy za najlepszą inicjatywę pozarządową oraz nagrodę w kategorii projekty interdyscyplinarne w konkursie M. St. Warszawy S3KTOR. Są dla nas wyrazem zaufania i motywacją, aby rozwijać nasze działania.

Idea

Osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu zależy na budowaniu sprawiedliwych i opartych na zaufaniu relacji z rolnikami, którzy do Sklepu dostarczają swoje produkty. Tworzymy społeczność realizującą wspólny cel – dostęp do zdrowej i sezonowej żywności, produkowanej lokalnie, kupowanej bezpośrednio od rodzinnych gospodarstw i małych przedsiębiorstw. Przy tym uczymy się współpracy, tworząc aktywną społeczność Śródmieścia.

Jak działamy?

Kooperatywa “Dobrze” pomyślana jest tak, aby przynosić korzyści zrzeszonym w niej, w zamian za utrzymanie stałego zaangażowania w jej działanie.

Każdy członek/ini Stowarzyszenia pracuje wolontariacko na rzecz Kooperatywy minimum 3 godziny w miesiącu w ramach tzw. dyżurów. Dzięki temu wszystkie zrzeszone osoby mają możliwość doświadczenia i poznania działania Kooperatywy od środka. Każdy członek/ini opłaca także składkę (min. 30 zł/miesiąc), która zasila budżet Stowarzyszenia. Dzięki temu mamy niższe koszty prowadzenia sklepu, a przez to niższe ceny produktów. Członkowie Kooperatywy po opłaceniu składek i odrobieniu dyżuru kupują produkty po preferencyjnych cenach, zbliżonych do producenckich. Osoby niezrzeszone w Kooperatywie korzystają ze standardowych cen Sklepu. Każdy członek/ini może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na regularnych spotkaniach strategicznych.

Edukujemy i integrujemy

Inicjujemy działania edukacyjne dla szerokiej społeczności, organizujemy warsztaty i możliwości dokształcania się dla naszych członków, tworzymy przestrzeń do integracji, wchodzimy w partnerstwa z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prezentujemy nasze przedsięwzięcie w mediach i promujemy tym samym polską spółdzielczość.

W latach 2014-2015 zorganizowaliśmy ponad 20 wydarzeń, m.in. Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw, warsztaty o zdrowym żywieniu dzieci i 4 wizyty w gospodarstwach rolnych naszych dostawców. Łącznie w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Budujemy społeczność

Jest to podstawą długofalowego rozwoju Kooperatywy. Organizujmy pikniki, urodziny Sklepu, Mikołajki i inne święta. Poznajemy się przez wspólną pracę – w Sklepie i w grupach roboczych.

 

Czym Sklepy Kooperatywy różnią się od innych?
są wspólną własnością wszystkich członków/iń Kooperatywy
mogą w nich kupować osoby należące do Kooperatywy jak i osoby w niej niezrzeszone
sklepy działają m.in. dzięki składkom (30 zł/miesiąc) oraz ochotniczej pracy członków/iń Kooperatywy (min. 3h/miesiąc)
członkowie/inie mają specjalne, niższe ceny w zamian za swoje zaangażowanie
wszyscy członkowie/inie mogą decydować o kierunkach rozwoju organizacji podczas Zgromadzeń Walnych
dochód z działalności sklepów przeznaczamy na realizację celów statutowych Kooperatywy (np. na wspieranie wspólnot lokalnych, zrównoważonego rolnictwa i idei spółdzielczości i pensje dla pracowników)
wszystkie zatrudnione w Kooperatywie osoby są jej członkami i członkiniami
stosujemy równość płac bez względu na zajmowane stanowisko
sprzedajemy sezonowe produkty bezpośrednio od zaufanych rolników oraz inne produkty ekologiczne
ograniczamy do minimum zużycie opakowań – sprzedajemy żywność na wagę, nie stosujemy foliówek, recyklingujemy śmieci, oddajemy opakowania dostawcom
prowadzimy działalność edukacyjną