NIE PRZEGAP

Kalendarz dyżurów

Aktualny kalendarz dyżurów jest na maj i czerwiec 2018 r.

Zanim się zapiszesz, przeczytaj aktualny REGULAMIN DYŻURÓW zamieszczony w linku
albo w treści poniżej!

Regulamin dyżurów

Kalendarz dyżurów – maj i czerwiec 2018

Kalendarz dyżurów – marzec i kwiecień 2018

Kalendarz dyżurów – styczeń i luty 2018

DYŻURY W KOOPERATYWIE “DOBRZE”
MAJ i CZERWIEC 2018
REGULAMIN

Zasady ogólne
A1. Urlopy i nieobecności
Dyżury w sklepie
B1. Godziny otwarcia
B2. Dyżury RKD i “pomoc w sklepie”
B3. Dyżury transportowe
B4. Dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
Jak zapisać się na dyżur w sklepie?
Co zrobić, gdy z przyczyn losowych nie mogę odrobić dyżuru, na który się zapisałam/em?
Odrobiłam/em dyżur. Co dalej?

A. ZASADY OGÓLNE

1. Każda członkini i każdy członek KOOP ma obowiązek odpracować minimum 3 godziny w miesiącu na rzecz całego kolektywu. Członkowie wspierający mogą odrabiać dyżury na zmianę z członkami rzeczywistymi.
2. Pracując na rzecz kolektywu przyczyniasz się do funkcjonowania i rozwoju naszego wspólnego dobra, czyli dwóch sklepów. Masz również prawo do zakupów w sklepach po cenach członkowskich. Nie ma znaczenia, w którym sklepie odrobiłaś/eś dyżur. Zniżka przysługuje w obu sklepach.
3. Dyżury w sklepie, w tym i dyżury transportowe i dyżury gruntownego sprzątania, są bardzo ważne: stanowią podstawę funkcjonowania sklepów i wspomagają pracę kasjerów i kasjerek. Na te dyżury zapisz się w pierwszej kolejności.
4. Zapisać się na dyżury w sklepie możesz tylko w kalendarzu online. Kalendarz na maj i czerwiec obejmuje zakładki z dyżurami w obu sklepach. Kalendarz dostępny jest tutaj. Zawiera 6 zakładek:

WILCZA.maj: dyżury w sklepie na Wilczej w maju, w tym dyżury transportowe
ANDERSA.maj: dyżury w sklepie na Andersa w maju
SPEC.maj: dyżury specjalne w maju, w tym dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
WILCZA.czerwiec: dyżury w sklepie na Wilczej w czerwcu, w tym dyżury transportowe i dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
ANDERSA.czerwiec: dyżury w sklepie na Andersa w czerwcu, w tym dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
SPEC.czerwiec: dyżury specjalne w czerwcu

5. Dyżur odrobiony w danym miesiącu uprawnia do korzystania z cen członkowskich (“zniżki”) w sklepach w kolejnym miesiącu. Wyjątek od tej zasady stanowią nowi członkowie, którzy w pierwszym miesiącu członkostwa mają prawo do korzystania z cen członkowskich, choć nie odrobili dyżuru w miesiącu poprzedzającym (bo nie byli jeszcze członkami KOOP).
6. Jeśli skończył się twój okres składkowy i nie przedłużyłaś/eś członkostwa w KOOP, nie masz prawa do kupowania w sklepach po cenach członkowskich, bez względu na to, czy odrobiłaś/eś dyżur w miesiącu poprzedzającym. Prawo do kupowania w sklepikach po cenach członkowskich mają tylko obecni członkowie i członkinie KOOP, z ważną kartą członkowską.
7. Prace wykonane na rzecz kolektywu w danym miesiącu zaliczają dyżur w danym miesiącu, bez względu na liczbę godzin poświęconą na ich wykonanie. Odrabianie dyżuru wstecz nie jest możliwe. Nie jest też możliwe zrobienie dyżuru “na zapas” (np. 6h w listopadzie na poczet 3h w listopadzie i 3h w grudniu). Od tej zasady obowiązuje jeden wyjątek, ale więcej o tym w punkcie D.

8. Każdy dyżur trwa 3 godziny (oprócz dyżurów kasjerskich), w godzinach określonych w kalendarzu dyżurowym. Dyżury są tak zaplanowane, że są od siebie zależne. Nie ma możliwości zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru bez zgody koordynatora/ki ds. dyżurów. Nie ma też możliwości skrócenia dyżuru (czy to z powodu spóźnienia się czy z własnej inicjatywy).

Potraktuj wpis na dyżur w Kooperatywie jak wizytę u lekarza: warto zapisać się wcześnie, a każde spóźnienie się, odwołanie albo nieobecność może mocno dezorganizować pracę i kolejkę za tobą. Nie wypisuj się z dyżuru bez ważnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia koordynatora.

A1. URLOPY i NIEOBECNOŚCI

1. W sytuacji wyjazdu/nieobecności/nawału pracy, który trwa miesiąc lub dłużej masz możliwość wzięcia urlopu w KOOP na cały miesiąc (lub więcej), pod warunkiem, że zgłosisz ten fakt na adres dyzury.koop@gmail.com przed (!) wyjazdem/nieobecnością. W okresie takiego urlopu nie musisz odrabiać dyżurów w sklepie, ale nie masz też prawa do robienia zakupów po cenach członkowskich. Po powrocie masz prawo korzystać ze zniżki w sklepie, jeśli w miesiącu poprzedzającym wyjazd/nieobecność odrobiłaś/eś dyżur. W naszej ewidencji członków dostajesz wpis “URLOP” w miesiącu/ach, w którym/ych cię nie będzie. Na podstawie Twojej karty członkowskiej kasjerzy/ki jednak nie będą wiedzieć, czy przysługuje ci zniżka, dlatego napisz na adres dyzury.koop@gmail.com i poproś o potwierdzenie prawa do zniżki. To potwierdzenie pokaż kasjerowi/ce w sklepie.

2. Jesteś w ciąży? Właśnie urodziłaś dziecko? Nie masz osoby towarzyszącej (członka wspierającego), która może odrobić dyżur za ciebie? Masz prawo do 3-miesięcznego urlopu od dyżurowania, bez utraty prawa do zniżki w sklepie. Urlop obowiązuje w miesiącu, w którym urodziłaś i w dwóch kolejnych miesiącach. W naszej ewidencji członków dostajesz wpis “URLOP M.”. Na podstawie Twojej karty członkowskiej kasjerzy/ki jednak nie będą wiedzieć, czy przysługuje ci zniżka, dlatego napisz na adres dyzury.koop@gmail.com i poproś o potwierdzenie prawa do zniżki. To potwierdzenie pokaż kasjerowi/ce w sklepie.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com.

B. DYŻURY W SKLEPIE

B1. GODZINY OTWARCIA

W maju i czerwcu oba nasze sklepy (na Andersa i na Wilczej) są otwarte w godz. 9:00-19:30 od poniedziałku do piątku. W soboty sklep na Wilczej jest otwarte w godz. 9:00-16:30; sklep na Andersa natomiast w godz. 9:00-17:30 – godzina dłużej. Kasjerzy/kasjerki pracują w tygodniu z reguły od 8:30 do 15:00 (pierwsza zmiana) oraz od 14:00 do 20:30 (druga zmiana). W soboty zmiany kasjerskie trwają zazwyczaj 5 godzin, tj. od 8:30 do 13:30 i od 12:30 do 17:30. Nasz wspaniały zespół kasjerski to: Maciek Fleiszfreser, Karolina Mistrzak, Ula Musyl, Agata Sadowska i Basia Szablisty. Poza godzinami pracy stałych kasjerów sklepy obsługują tzw. RKD (por. niżej).

B2. DYŻURY RKD i POMOC W SKLEPIE

RKD to skrót od rotacyjnego koordynatora/rotacyjnej koordynatorki dnia. Jest to dyżur dla osób, które przeszły szkolenie z kasy fiskalnej i ogólnej obsługi sklepu i które są w stanie zobowiązać się do brania dyżurów RKD przynajmniej na kilka miesięcy do przodu, raz lub 2 razy w miesiącu.
Pomoc w sklepie ogólnie polega na wsparciu kasjera/ki z dostawami, drobnym sprzątaniem, obsługą i przechowywanie towaru. Bardzo ważny jest sposób, w który nasz towar jest wystawiany i przechowywany, i w który dbamy o sklep. Elementarz przechowywania warzyw i owoców dla każdego/ej dyżurującego/ej znajdziesz tutaj (dot. sklepu na Wilczej) oraz tutaj (dot. sklepu na Andersa). Materiały instruktażowe o przestrzeniach w naszych sklepach można poczytać tutaj.

Od poniedziałku do piątku do wyboru są 4 dyżury:

DYŻUR RKD zazwyczaj w godz. 15:30-20:30 (na kasie od 16:00 do 19:30);
DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:45-11:45 (pomoc w otwieraniu sklepu, przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 11:30-14:30 (pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 14:30-17:30 (pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
DYŻUR WIECZORNY: pomoc w sklepie w godz. 17:30-20:30 (dokładanie towaru, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży, pomoc w zamykaniu sklepu, dokładne sprzątanie, wyrzucanie śmieci i kompostu, chowanie towaru na noc oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie).

W soboty do wyboru jest od 5 do 7 dyżurów w sklepie:

w sklepie na Wilczej

DYŻUR RKD w godz. 8:30-13:30 (na kasie od 9:00 do 13:00);
DYŻUR RKD w godz. 12:30-17:30 (na kasie od 13:00 do 16:30);
DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:45-11:45 (pomoc w otwieraniu sklepu, przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 11:30-14:30 (pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 14:30-17:30 (dokładanie towaru, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży, pomoc w zamykaniu sklepu, dokładne sprzątanie, wyrzucanie śmieci i kompostu, chowanie towaru na noc oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie).

w sklepie na Andersa

W soboty, w które odbywa się gruntowne sprzątanie, do wyboru jest 6 dyżurów w sklepie na Andersa:
DYŻUR RKD w godz. 8:30-13:30 (na kasie od 9:00 do 13:00);
DYŻUR RKD w godz. 12:30-17:30 (na kasie od 13:00 do 16:30);
DYŻUR WSPARCIA w godz. 10:30-15:00: dodatkowy dyżur dostępny wyłącznie dla doświadczonych osób z zespołu zatrudnionych w KOOP;
DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:45-11:45 (jak wyżej);
DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 12:00-15:00 (jak wyżej);
DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 15:00-18:00 (jak wyżej).

W soboty, w które nie odbywa się gruntowne sprzątanie, do wyboru jest 7 dyżurów w sklepie na Andersa:
DYŻUR RKD w godz. 8:30-13:30 (na kasie od 9:00 do 13:00);
DYŻUR RKD w godz. 12:30-17:30 (na kasie od 13:00 do 16:30);
DYŻUR WSPARCIA w godz. 10:30-15:00: dodatkowy dyżur dostępny wyłącznie dla doświadczonych osób z zespołu zatrudnionych w KOOP;
DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:45-11:45 (jak wyżej);
DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 11:30-14:30 (jak wyżej);
DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 14:00-17:00 (jak wyżej);
DYŻUR WIECZORNY: pomoc w sklepie w godz. 15:30-18:30 (jak wyżej).
Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com.

B3. DYŻURY TRANSPORTOWE

Znaczną część dostaw organizujemy na własną rękę: z gospodarstwa Majlertów, z targu na Fortecy (Tomasz Grela [grzyby], Pan Ziółko [warzywa], Żeby Kózka [nabiał kozi]), z bazaru na Olkuskiej (Pan Ziółko), z BioBazaru (mix dostawców) i tak dalej. Bez dyżurów transportowych codzienne zaopatrzenie sklepu w świeże warzywa i owoce nie jest możliwe. Dlatego bardzo na Was liczymy. Jest to dyżur dla osób z prawem jazdy, które mają samochód lub mają go od kogo pożyczyć. Za każdy dyżur transportowy przysługuje rabat kwotowy na zakupy w sklepie w wysokości 20 zł. Więcej info o dyżurze transportowym uzyskasz pod adresem zamowienia.koop@gmail.com.

W maju i czerwcu co tydzień do wyboru są trzy lub cztery dyżury transportowe:

TRANSPORT PONIEDZIAŁKOWY i CZWARTKOWY, początek ca. godz. 8:45, transport zielonych warzyw z gospodarstwa Majlertów. Zapisy na te dyżury transportowe są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem ds. dyżurów (dyzury.koop@gmail.com).

TRANSPORT ŚRODOWY, początek ca. godz. 8:45, przykładowa trasa:
przystanek 1. sklepik na Wilczej: zabranie pustych pudełek/skrzynek (czasami zamiast tego przystanku może pojawić się odbiór z BioBazaru)
przystanek 2. targ Forteca Kręglickich, Zakroczymska 12: oddanie pudełek/skrzynek, odbiór towaru
przystanek 3. sklepik na Andersa: dostawa części lub całości towaru z Fortec, oraz ewentualnie transfer produktów do sklepiku na Wilczej
przystanek 4. sklepik na Wilczej: wyładunek pozostałego towaru, odbiór pieczątki na kartę członkowską i bonu rabatowego

TRANSPORT SOBOTNI, początek ca. godz. 8:30, przykładowa trasa:
przystanek 1. Biobazar, przeniesiony na Wołoską 3: odbiór towaru
przystanek 2. sklepik na Wilczej: dostawa towaru i odbiór pustych skrzynek
przystanek 3. sklepik na Andersa: ewentualnie transfer produktów i pustych skrzynek, odbiór pieczątki na kartę członkowską i bonu rabatowego

Każdy transport środowy i każdy transport sobotni mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowe instrukcje dostaniesz od koordynatora ds. zamówień najpóźniej dzień przed dyżurem.

B4. DYŻURY ‘GRUNTOWNE SPRZĄTANIE SKLEPU’

Oba sklepy staramy się z waszą pomocą sprzątać codziennie, ale cykliczne gruntowne sprzątanie jest bardzo potrzebne. Organizujemy je dwa razy w miesiącu, w soboty, po zamknięciu sklepu, w godz. 16:45-19:45 (w sklepie na Wilczej) albo w godz. 17:00-20:00 (w sklepie na Andersa). W każdym sklepie sprząta 4-5-osobowa ekipa, koordynowana przez doświadczoną osobę sprzątającą. Czyścimy dokładnie regały, półki, lodówki, podłogi oraz kąty i zakamarki, dotarcie do których w godzinach otwarcia sklepu nie jest możliwe. Jest to bardzo ważny dyżur i bardzo liczymy na waszą pomoc! Na dyżur ten zapisujemy się w zakładkach “WILCZA.maj”, “ANDERSA.maj”, “WILCZA.czerwiec” oraz “ANDERSA.czerwiec”.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

C. JAK ZAPISAĆ SIĘ NA DYŻUR?

1. Wpisz swoje imię i nazwisko w wybranym polu w kalendarzu online. Na dyżury ‘pomoc w sklepie’ zapisuj się w zakładkach “ANDERSA.maj”, “WILCZA.maj”, “ANDERSA.czerwiec” i “WILCZA.czerwiec”. Na dyżury transportowe zapisy są możliwe tylko w zakładkach “WILCZA.maj” i “WILCZA.czerwiec”. Na dyżury ‘gruntowne sprzątanie sklepu’ zapisz się w zakładkach “WILCZA.maj”, “ANDERSA.maj”, “WILCZA.czerwiec” oraz “ANDERSA.czerwiec”. Zrób to najpóźniej do końca pierwszego tygodnia miesiąca, w którym zapisujesz się na dyżur. Wpisujemy się tylko w puste, kolorowe pola.
2. Upewnij się, że twój wpis został poprawnie zapisany. Jeśli zamkniesz plik, zanim aplikacja zdąży zapisać zmiany, pole z twoim wybranym dyżurem nadal będzie puste i ktoś inny będzie mógł się w nim zapisać. Dlatego po wpisie sprawdź na górze ekranu, czy pojawia się tekst “Wszystkie zmiany zostały zapisane na Dysku”.

3. Wyślij maila na dyzury.koop@gmail.com z informacją, że dokonałaś/eś wpisu wraz z podaniem dokładnej daty, godzin i miejsca wybranego przez ciebie dyżuru. Sam wpis w kalendarzu nie wystarcza!
4. Zapisy na dyżury na dany miesiąc zostaną zamknięte od 21 dnia danego miesiąca. To oznacza, że w maju już nie będzie można zapisać się na dyżur majowy od poniedziałku 21.05 do czwartku 31.05 włącznie. W czerwcu jest to od czwartku 21.06 do soboty 30.06 włącznie. Kalendarz będzie cały czas dostępny, ale majowe arkusze nie będą do edycji. Zapisy na kolejny miesiąc zostają cały czas otwarte, tzn. w maju można zapisać się na dyżur czerwcowy w dowolnym momencie – również po 21 maju.
5. Każdy/a dostaje przypomnienia o zbliżającym się terminie na zapisy w danym miesiącu. Nie ma nic dla Ciebie? Nie ma wolnych dyżurów? Masz ciężki miesiąc i trudno Ci zaplanować swój czas kilka dni do przodu? Planujesz wyjazd? Napisz od razu na dyzury.koop@gmail.com albo zadzwoń do koordynatora ds. dyżurów – razem z nim łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie.
6. Nie zdążyłe/aś zapisać się na dyżur przed 21 dniu miesiąca? Tracisz prawo do zniżki w następnym miesiącu. Nie możesz odrabiać zniżki dwoma dyżurami w następnym miesiącu. Wyjątek stanowią nagłe sytuacje opisane w części D.
Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

D. CO ZROBIĆ, GDY Z WAŻNYCH PRZYCZYN LOSOWYCH NIE MOGĘ ODROBIĆ DYŻURU, NA KTÓRY SIĘ ZAPISAŁAM/EM?

1. Poinformuj o swojej nieobecności koordynatora ds. dyżurów na adres mailowy dyzury.koop@gmail.com.
2. Zostało mniej niż 48 godzin do dyżuru, na którym miałeś/aś się pojawić? Napisz jak najszybciej na kolektyw (kolektyw_dobrze2014@googlegroups.com) z pytaniem czy ktoś nie mógłby cię zastąpić. Nie zapominaj o wyraźnym tytule maila – który dyżur zwalniasz, kiedy i w którym sklepie. Przykład: “PILNE – oddam dyżur w sklepie na Wilczej jutro 19.05 14:30-17:30!”.
3. Wybierz dyżur w innym terminie.
4. Pamiętaj, że dopóki nie odrobisz dyżuru, na którym się nie pojawiłaś/eś, w następnym miesiącu nie będziesz miał/a prawa do robienia zakupów w sklepie ze zniżką.
5. Dopiero po odrobieniu zaległego dyżuru odzyskujesz prawo do zniżki..
Nie wypisuj się z dyżuru bez ważnej przyczyny. Bez ciebie nie jesteśmy w stanie prowadzić dwóch sklepów ze zdrową eko lokalną żywnością dostępnych dla ciebie, twojej rodziny i wielu innych osób przez 6 dni w tygodniu. Brak osoby na dyżurze transportowym i na dyżurze ‘pomoc w sklepie’ stanowi bardzo duże utrudnienie dla kasjerów/ek i zagraża funkcjonowaniu sklepów.
Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

E. ODROBIŁAM/EM DYŻUR. CO DALEJ?

1. Po odrobieniu dyżuru poproś kasjerkę/kasjera o przystawienie pieczątki na twojej karcie członkowskiej. Pieczątkę przystawiamy w miesiącu, w którym został odrobiony dyżur (nie w miesiącu następnym!). Bez pieczątki kasjerka/kasjer nie będzie wiedział/a, czy masz prawo do robienia zakupów w sklepie ze zniżką.
2. Pieczątka powinna się również pojawić na karcie członkowskiej twojego członka wspierającego/twojej członkini wspierającej. Bez pieczątki nie będzie on/a mógł/mogła robić zakupów ze zniżką.
3. Odrobiłeś/aś dyżur, ale nie masz pieczątki? Napisz na dyzury.koop@gmail.com z prośbą o przysłanie potwierdzenia (mailem, sms-em), że dyżur został odrobiony. Potwierdzenie pokaż kasjerce/kasjerowi. Bez potwierdzenia nie dostaniesz pieczątki. Bez pieczątki nie będziesz mógł/a robić zakupów w sklepie/ach po cenach członkowskich.
4. Jeśli chcesz mieć prawo do kupowania w sklepie po cenach członkowskich, pamiętaj, żeby zawsze pokazywać kasjerce/kasjerowi kartę członkowską z pieczątką za dyżur odrobiony w poprzednim miesiącu. Kartę trzeba pokazać zanim kasjerka/kasjer zacznie nabijać twoje zakupy na kasie fiskalnej (kody wbijane na kasie są inne dla członków i klientów zewnętrznych). Jeśli przedłużasz członkostwo w KOOP, w pierwszym miesiącu kolejnego okresu składkowego pokazuj starą (z pieczątką za odrobiony dyżur w poprzednim miesiącu) razem z nową kartą członkowską (dostaniesz ją, jak zapłacisz składkę).
Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com