NIE PRZEGAP

Kalendarz dyżurów

Aktualny kalendarz dyżurów jest na listopad i grudzień 2018 r.

Zanim się zapiszesz, przeczytaj aktualny REGULAMIN DYŻURÓW zamieszczony w linku
albo w treści poniżej!

Regulamin dyżurów

Kalendarz dyżurów – styczeń i luty 2019

Kalendarz dyżurów – listopad i grudzień 2018

 

REGULAMIN DYŻURÓW W KOOPERATYWIE “DOBRZE”

STYCZEŃ i LUTY 2019

 

 1. Zasady ogólne

A1. Urlopy i nieobecności

 1. Dyżury w sklepie

B1. Godziny otwarcia

B2. Dyżury RKD i “pomoc w sklepie”

B3. Dyżury transportowe

B4. Dyżury ‘gruntowne sprzątanie’

 1. Jak zapisać się na dyżur w sklepie?
 2. Co zrobić, gdy z przyczyn losowych nie mogę odrobić dyżuru, na który się zapisałam/em?
 3. Odrobiłam/em dyżur. Co dalej?

 

 1. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Każda członkini i każdy członek KOOP ma obowiązek odpracować minimum 3 godziny w miesiącu na rzecz całego kolektywu. Członkowie wspierający mogą odrabiać dyżury na zmianę z członkami rzeczywistymi.
 2. Pracując na rzecz kolektywu przyczyniasz się do funkcjonowania i rozwoju naszego wspólnego dobra, czyli dwóch sklepów. Masz również prawo do zakupów w sklepach po cenach członkowskich. Nie ma znaczenia, w którym sklepie odrobiłaś/eś dyżur. Zniżka przysługuje w obu sklepach.
 3. Dyżury w sklepie, w tym i dyżury transportowe i dyżury gruntownego sprzątania, są bardzo ważne: stanowią podstawę funkcjonowania sklepów i wspomagają pracę kasjerów i kasjerek. Na te dyżury zapisz się w pierwszej kolejności.
 4. Zapisać się na dyżury w sklepie możesz tylko w kalendarzu online. Kalendarz na listopad i grudzień obejmuje zakładki z dyżurami w obu sklepach. Kalendarz dostępny jest tutaj. Zawiera 6 zakładek:
 • WILCZA.styczeń: dyżury w sklepie na Wilczej w styczniu, w tym dyżury transportowe i dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
 • ANDERSA.styczeń: dyżury w sklepie na Andersa w styczniu, w tym dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
 • SPEC.styczeń: różnorodne dyżury specjalne w styczniu
 • WILCZA.luty: dyżury w sklepie na Wilczej w lutym, w tym dyżury transportowe i dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
 • ANDERSA.luty: dyżury w sklepie na Andersa w lutym, w tym dyżury ‘gruntowne sprzątanie’
 • SPEC.luty: różnorodne dyżury specjalne w luty

 

 1. Dyżur odrobiony w danym miesiącu uprawnia do korzystania z cen członkowskich (“zniżki”) w sklepach w kolejnym miesiącu. Wyjątek od tej zasady stanowią nowi członkowie, którzy w pierwszym miesiącu członkostwa mają prawo do korzystania z cen członkowskich, choć nie odrobili dyżuru w miesiącu poprzedzającym (bo nie byli jeszcze członkami KOOP).
 2. Jeśli skończył się twój okres składkowy i nie przedłużyłaś/eś członkostwa w KOOP, nie masz prawa do kupowania w sklepach po cenach członkowskich, bez względu na to, czy odrobiłaś/eś dyżur w miesiącu poprzedzającym. Prawo do kupowania w sklepach po cenach członkowskich mają tylko obecni członkowie i członkinie KOOP, z ważną kartą członkowską.
 3. Prace wykonane na rzecz kolektywu w danym miesiącu zaliczają dyżur w danym miesiącu, bez względu na liczbę godzin poświęconą na ich wykonanie. Odrabianie dyżuru wstecz jest możliwe tylko w określonych przypadkach (zob. niżej). Nie jest możliwe zrobienie dyżuru “na zapas” (np. 6h w listopadzie na poczet 3h w listopadzie i 3h w grudniu).

 

 1. Każdy dyżur trwa 3 godziny (oprócz dyżurów kasjerskich i specjalnych), w godzinach określonych w kalendarzu dyżurowym. Dyżury są tak zaplanowane, że są od siebie zależne. Nie ma możliwości zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru bez zgody koordynatora ds. dyżurów. Nie ma też możliwości skrócenia dyżuru (czy to z powodu spóźnienia się czy z własnej inicjatywy).

 

Potraktuj wpis na dyżur w Kooperatywie jak wizytę u lekarza: warto zapisać się wcześnie, a każde spóźnienie się, odwołanie albo nieobecność mocno dezorganizuje pracę i kolejkę za  tobą. Nie wypisuj się z dyżuru bez ważnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia koordynatora!

 

A1. URLOPY i NIEOBECNOŚCI

 

 1. W sytuacji wyjazdu/nieobecności/nawału pracy, który trwa miesiąc lub dłużej masz możliwość wzięcia urlopu w KOOP na cały miesiąc (lub więcej), pod warunkiem, że zgłosisz ten fakt na adres dyzury.koop@gmail.com przed (!) wyjazdem/nieobecnością. W okresie takiego urlopu nie musisz odrabiać dyżurów w sklepie, ale nie masz też prawa do robienia zakupów po cenach członkowskich. Po powrocie masz prawo korzystać ze zniżki w sklepie, jeśli w miesiącu poprzedzającym wyjazd/nieobecność odrobiłaś/eś dyżur. W naszej ewidencji członków dostajesz wpis “URLOP” w miesiącu/ach, w którym/ych cię nie będzie. Na podstawie twojej karty członkowskiej kasjerzy/ki jednak nie będą wiedzieć, czy przysługuje ci zniżka, dlatego napisz na adres dyzury.koop@gmail.com i poproś o potwierdzenie prawa do zniżki. To potwierdzenie pokaż kasjerowi/ce w sklepie.

 

Nie ma możliwości urlopu od członkostwa. Płacisz składkę za całe 6 miesięcy z góry i w ten sposób zapewniasz Kooperatywie pewną płynność finansową i możliwość planowania dyżurów, na których polega sprawne funkcjonowanie naszych sklepów.

 

 1. Właśnie urodziłaś dziecko? Masz prawo do 3-miesięcznego urlopu od dyżurowania, bez utraty prawa do zniżki w sklepie. Urlop obowiązuje w miesiącu, w którym urodziłaś i w dwóch kolejnych miesiącach. W naszej ewidencji członków dostajesz wpis “URLOP M.”. Na podstawie twojej karty członkowskiej kasjerzy/ki jednak nie będą wiedzieć, czy przysługuje ci zniżka, dlatego napisz na adres dyzury.koop@gmail.com i poproś o potwierdzenie prawa do zniżki. To potwierdzenie pokaż kasjerowi/ce w sklepie.

 

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com.

 

 1. DYŻURY W SKLEPIE

 

B1. GODZINY OTWARCIA

 

W listopadzie i grudniu oba nasze sklepy (na Andersa i na Wilczej) są otwarte w godz. 9:00-19:30 od poniedziałku do piątku. W soboty sklep na Wilczej jest otwarte w godz. 9:00-16:30, na Andersa natomiast w godz. 9:00-17:30, czyli godzina dłużej.

 

Kasjerzy/kasjerki pracują w tygodniu z reguły od 8:30 do 15:00 (pierwsza zmiana) oraz od 14:00 do 20:30 (druga zmiana). Nasz wspaniały zespół kasjerski to: Ola Karpik, Ula Musyl, Emilia Niemiec, Agata Sadowska i Basia Szablisty. Poza godzinami pracy stałych kasjerów sklepy obsługują kasjerki tzw. RKD (por. niżej).

 

B2. DYŻURY RKD i POMOC W SKLEPIE

 

RKD to skrót od rotacyjnego koordynatora/rotacyjnej koordynatorki dnia. Jest to dyżur dla osób, które przeszły szkolenie z kasy fiskalnej i ogólnej obsługi sklepu i które są w stanie zobowiązać się do brania dyżurów RKD przynajmniej na kilka miesięcy do przodu, 2 razy w miesiącu.

Pomoc w sklepie ogólnie polega na wsparciu kasjera/ki z dostawami, sprzątaniem, obsługą i przechowywanie towaru. Bardzo ważny jest sposób, w który nasz towar jest wystawiany i przechowywany, i w który dbamy o sklep. Elementarz przechowywania warzyw i owoców dla każdego/ej dyżurującego/ej znajdziesz 📖 tutaj i tu (dot. sklepu na Wilczej) oraz 📖 tutaj i tu (dot. sklepu na Andersa). Materiały instruktażowe o przestrzeniach w naszych sklepach można poczytać 📖 tutaj (‘esencja dyżurowa’).

Od poniedziałku do piątku do wyboru jest 5 dyżurów:

 • DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:30-11:30 (pomoc w otwieraniu sklepu, przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
 • DYŻUR PORANNY 2: pomoc w sklepie (tylko!) w wybrane dni w godz. 9:15-12:15 (dodatkowa pomoc w przyjmowaniu dostaw, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę proces sprzedaży).
 • DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 11:30-14:30 (pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);

Między g. 11:45 a 12:00 odbywa się przerwa kasjerska. Sklepy nie są zamknięte, klienci nie mogą jednak dokonać transakcji i nie ma dostaw. Ważnym zadaniem dyżurującego/ej w tym czasie jest dbanie o proces zakupowy, uważność w sali sprzedażowej, kontakt z klientami oraz komunikowanie klientom, na czym polega przerwa kasjerska.

 • DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 14:30-17:30 (pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);
 • DYŻUR WIECZORNY: pomoc w sklepie w godz. 17:30-20:30 (dokładanie towaru, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży, pomoc w zamykaniu sklepu, dokładne sprzątanie, wyrzucanie śmieci i kompostu, chowanie towaru na noc oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie).

Między g. 17:45 a 18:00 odbywa się przerwa kasjerska. Sklepy nie są zamknięte, klienci nie mogą jednak dokonać transakcji i nie ma dostaw. Ważnym zadaniem dyżurującego/ej w tym czasie jest dbanie o proces zakupowy, uważność w sali sprzedażowej, kontakt z klientami oraz komunikowanie klientom, na czym polega przerwa kasjerska.

W soboty do wyboru są 4 dyżury w sklepie:

 • DYŻUR PORANNY: pomoc w sklepie w godz. 8:30-11:30: pomoc w otwieraniu sklepu, przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);  
 • DYŻUR PORANNY 2: pomoc w sklepie w godz. 9:30-12:30: dodatkowa pomoc w przyjmowaniu dostaw, dokładanie towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę proces sprzedaży).
 • DYŻUR POŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 12:00-15:00 (w sklepie na Wilczej) albo 12:30-15:30 (w sklepie na Andersa): pomoc w przyjmowaniu dostaw, wykładaniu i ekspozycji towaru, dokładaniu towaru, sprzątanie, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży oraz wykonywanie innych zadań wskazanych przez kasjera/kasjerkę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie);  
 • DYŻUR POPOŁUDNIOWY: pomoc w sklepie w godz. 14:30-17:30 (w sklepie na Wilczej) albo 15:30-18:30 (w sklepie na Andersa): dokładanie towaru, dbanie o płynność i miłą atmosferę procesu sprzedaży, pomoc w zamykaniu sklepu, dokładne sprzątanie, wyrzucanie śmieci i kompostu, chowanie towaru na noc oraz wykonywanie innych zadań  wskazanych przez kasjera/kę i stosowanie się do instrukcji dyżuru w sklepie).

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com.

 

B3. DYŻURY TRANSPORTOWE

 

Znaczną część dostaw organizujemy na własną rękę: z gospodarstwa Majlertów na Białołęce, z targu na Fortecy (Tomasz Grela [grzyby], Pan Ziółko [warzywa], Żeby Kózka [nabiał kozi]), z BioBazaru (mix dostawców) oraz z Falenicy, znowu od Pana Ziółko.

Bez dyżurów transportowych codzienne zaopatrzenie sklepu w świeże warzywa i owoce nie byłoby możliwe. Dlatego bardzo na was liczymy. Jest to dyżur dla osób z prawem jazdy, które mają samochód lub mają go od kogo pożyczyć. Za każdy dyżur transportowy przysługuje rabat kwotowy na zakupy w sklepie w wysokości 20 zł (kwota rabatu uzależniona jest od czasu odległości którą trzeba pokonać samochodem).

 

Więcej info o dyżurze transportowym uzyskasz od koordynatora ds. zamówień pod adresem:

zamowienia.koop@gmail.com.

W listopadzie i grudniu co tydzień są trzy dyżury transportowe:

TRANSPORT ŚRODOWY, początek ca. godz. 7:30 w Fortecy Kręglickich (bardzo ważne jest punktualne przybycie!), przykładowa trasa:

 

Przystanek 1. targ Forteca Kręglickich, Zakroczymska 12: odbiór towaru od dostawców, poza warzywami od Pana Ziółko do sklepu na Andersa. Te są dostarczane przez rolnika bezpośrednio do sklepu.

Przystanek 2. sklep na Andersa: dostawa części towaru z Fortecy, oraz ewentualnie transfer produktów do sklepu na Wilczej.

Przystanek 3. sklep na Wilczej: dostawa całości towaru dla tego sklepu

 

JEDEN LUB DWA TRANSPORTY SOBOTNIE


Transport 1 –  początek ca. godz. 7:30 na BioBazarze, przykładowa trasa:

przystanek 1. Biobazar, przeniesiony na Wołoską 3: odbiór towaru

przystanek 2. sklep na Wilczej: dostawa towaru i odbiór pustych skrzynek, ewentualnie transfer produktów i pustych skrzynek

przystanek 3. sklep na Andersa: dostawa towaru, odbiór pieczątki na kartę członkowską i realizacja bonu transportowego podczas zakupów

 

Transport 2 – początek ca. godz. 7:00 w Falenicy, przykładowa trasa:

przystanek 1. Targ w Falenicy, skrzyżowanie Walcowniczej z Bystrzycką, odbiór warzyw

przystanek 2. sklep na Wilczej: dostawa towaru dla tego sklepu

przystanek 3. sklep na Andersa: dostawa pozostałego towaru, odbiór pieczątki na kartę członkowską i realizacja bonu transportowego podczas zakupów  

 

Każdy transport może się nieznacznie różnić od innego. Szczegółowe instrukcje dostaniesz od koordynatora ds. zamówień najpóźniej dzień przed dyżurem.

 

B4. DYŻURY ‘GRUNTOWNE SPRZĄTANIE SKLEPU’

 

Oba sklepy staramy się z waszą pomocą sprzątać codziennie, ale cykliczne gruntowne sprzątanie jest bardzo potrzebne. Organizujemy je dwa razy w miesiącu, w soboty, po zamknięciu sklepu, w godz. 16:30-19:30 (w sklepie na Wilczej) albo w godz. 17:00-20:00 (w sklepie na Andersa). W każdym sklepie sprząta 4-5-osobowa ekipa, koordynowana przez doświadczoną osobę sprzątającą. Czyścimy dokładnie regały, półki, lodówki, podłogi oraz kąty i zakamarki, dotarcie do których w godzinach otwarcia sklepu nie jest możliwe. Jest to bardzo ważny dyżur i bardzo liczymy na waszą pomoc! Na dyżur ten zapisujemy się w zakładkach “WILCZA.luty”, “ANDERSA.luty”, “WILCZA.styczeń” oraz “ANDERSA.styczeń”.

 

Dokładny opis zadań na tym dyżurze znajdziesz 📖 tutaj.

 

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

 

 1. JAK ZAPISAĆ SIĘ NA DYŻUR?

 

 1. Wpisz swoje imię i nazwisko w wybranym polu w kalendarzu online. Na dyżury ‘pomoc w sklepie’ zapisz się w zakładkach “ANDERSA.styczeń”, “WILCZA.styczeń”, “ANDERSA.luty” i “WILCZA.luty”. Na dyżury transportowe zapisy są możliwe tylko w zakładkach “WILCZA.styczeń” i “WILCZA.luty”. Na dyżury ‘gruntowne sprzątanie sklepu’ zapisz się w zakładkach “ANDERSA.styczeń”, “WILCZA.styczeń”, “ANDERSA.luty” i “WILCZA.luty”. Zrób to najpóźniej do końca pierwszego tygodnia miesiąca, w którym zapisujesz się na dyżur.

Wpisujemy się tylko w puste, kolorowe pola!

 1. Upewnij się, że twój wpis został poprawnie zapisany. Jeśli zamkniesz plik, zanim przeglądarka zdąży zapisać zmiany, pole z twoim wybranym dyżurem nadal będzie puste i ktoś inny będzie mógł się w nim zapisać. Dlatego po wpisie sprawdź na górze ekranu, czy pojawia się tekst “Wszystkie zmiany zostały zapisane na Dysku”.
 2. Wyślij maila na dyzury.koop@gmail.com z informacją, że dokonałaś/eś wpisu wraz z podaniem dokładnej daty, godzin i miejsca wybranego przez ciebie dyżuru. Sam wpis w kalendarzu nie wystarcza!

Zapisy na dyżury na dany miesiąc zostaną zamknięte od 21 dnia danego miesiąca. To oznacza, że w styczniu już nie będzie można zapisać się na dyżur styczniowy od poniedziałku 21.01. W lutym jest to od czwartku 21.02. Kalendarz będzie cały czas dostępny, ale arkusze nie będą do edycji. Zapisy na kolejny miesiąc zostają cały czas otwarte, tzn. w styczniu można zapisać się na dyżur lutowy w dowolnym momencie – również po 21 styczniu.

 1. Każdy/a dostaje przypomnienia o zbliżającym się terminie na zapisy w danym miesiącu. Nie ma nic dla ciebie? Nie ma wolnych dyżurów? Masz ciężki miesiąc i trudno ci zaplanować swój czas kilka dni do przodu? Planujesz wyjazd? Napisz od razu na dyzury.koop@gmail.com albo zadzwoń do koordynatora ds. dyżurów – razem z nim łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie.
 2. Nie zdążyłe/aś zapisać się na dyżur przed 21 dniu miesiąca? Tracisz prawo do zniżki w następnym miesiącu. Nie możesz też odrabiać zniżki dwoma dyżurami w następnym miesiącu. Wyjątek stanowią nagłe sytuacje opisane w części D.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

 

 1. CO ZROBIĆ, GDY Z WAŻNYCH PRZYCZYN LOSOWYCH NIE MOGĘ ODROBIĆ DYŻURU, NA KTÓRY SIĘ ZAPISAŁAM/EM?

 

 1. Poinformuj najpierw o swojej nieobecności koordynatora ds. dyżurów na adres mailowy dyzury.koop@gmail.com, lub zadzwoń do niego (660 308 166).
 2. Zostało WIĘCEJ niż 48 godzin do twojego dyżuru, na który nie możesz przyjść? NIE PISZ na listę mailingową. Nigdy.

Wiesz, na jakie inne terminy mógłbyś/mogłabyś się zamienić? Najpierw spróbuj sam/a to rozwiązać. Sprawdź w kalendarzu dyżurów, kto jest zapisany na terminy, w których jednak możesz, i zadzwoń do tych osób. Twoja własna inicjatywa w takich sytuacjach robi kolosalną różnicę!

 1. Zostało MNIEJ niż 48 godzin do dyżuru, na którym miałeś/aś się pojawić? Napisz jak najszybciej na kolektyw (kolektyw_dobrze2014@googlegroups.com) z pytaniem czy ktoś nie mógłby cię zastąpić. Nie zapominaj o wyraźnym tytule maila – który dyżur zwalniasz, kiedy i w którym sklepie. Przykład: “PILNE – oddam dyżur w sklepie na Wilczej jutro 19.05 14:30-17:30!”.
 2. Wybierz dyżur w innym terminie.
 3. Pamiętaj, że dopóki nie odrobisz dyżuru, na którym się nie pojawiłaś/eś, w następnym miesiącu nie będziesz miał/a prawa do robienia zakupów w sklepie ze zniżką.
 4. Dopiero po odrobieniu zaległego dyżuru odzyskasz prawo do zniżki..

Potraktuj wpis na dyżur w Kooperatywie jak wizytę u lekarza: warto zapisać się wcześnie, a każde spóźnienie się, odwołanie albo nieobecność może mocno dezorganizować pracę i kolejkę za  tobą. Nie wypisuj się z dyżuru bez ważnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia koordynatora.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com

 

 1. ODROBIŁAM/EM DYŻUR. CO DALEJ?

 

 1. Po odrobieniu dyżuru poproś kasjerkę/kasjera o przystawienie pieczątki na twojej karcie członkowskiej. Pieczątkę przystawiamy w miesiącu, w którym został odrobiony dyżur (nie w miesiącu następnym!). Bez pieczątki kasjerka/kasjer nie będzie wiedział/a, czy masz prawo do robienia zakupów w sklepie ze zniżką.
 2. Pieczątka powinna się również pojawić na karcie członkowskiej twojego członka wspierającego/twojej członkini wspierającej. Bez pieczątki nie będzie on/a mógł/mogła robić zakupów ze zniżką.
 3. Odrobiłeś/aś dyżur, ale nie masz pieczątki? Napisz na dyzury.koop@gmail.com z prośbą o przysłanie potwierdzenia (mailem, sms-em), że dyżur został odrobiony. Potwierdzenie pokaż kasjerce/kasjerowi. Bez potwierdzenia nie dostaniesz pieczątki. Bez pieczątki nie będziesz mógł/a robić zakupów w sklepie/ach po cenach członkowskich.
 4. Jeśli chcesz mieć prawo do kupowania w sklepie po cenach członkowskich, pamiętaj, żeby zawsze pokazywać kasjerce/kasjerowi kartę członkowską z pieczątką za dyżur odrobiony w poprzednim miesiącu. Kartę trzeba pokazać zanim kasjerka/kasjer zacznie nabijać twoje zakupy na kasie fiskalnej (ceny w naszym magazynie są inne dla członków i klientów zewnętrznych). Jeśli przedłużasz członkostwo w KOOP, w pierwszym miesiącu kolejnego okresu składkowego pokazuj starą (z pieczątką za odrobiony dyżur w poprzednim miesiącu) razem z nową kartą członkowską (dostaniesz ją, jak zapłacisz składkę).

Masz pytania, wątpliwości? Napisz na dyzury.koop@gmail.com