AGRO-EDU Lab – program edukacyjny dla młodych rolników

Mamy dobre wieści, nasza Kooperatywa przystąpiła do realizacji pilotażowego projekty edukacyjnego skierowanego do młodych rolników – uczniów szkół rolniczych. W projekcie chcemy skupić się na pokazaniu młodym rolnikom, że przejście na ekologiczne metody uprawy oraz przestawienie się na sprzedaż bezpośrednio do zorganizowanych grup konsumentów – jest szansą na godną pracę dla nich i rozwój ich gospodarstw. Mamy nadzieję, że uda nam się zainspirować młodych rolników!

CEL

Agro-eko-lab to cykl edukacyjny, którego celem jest dostarczenie wiedzy i zainspirowanie młodych rolników do prowadzenia uprawy metodami tradycyjnymi i agroekologicznymi oraz sprzedaży bezpośredniej swoich plonów do zorganizowanych grup konsumentów. Chcemy przybliżyć uczniów klas rolniczych z Jabłonia do świata konsumentów: opowiedzieć o potrzebach i oczekiwaniach konsumentów w miastach; zaprezentować różne modele i sposoby działania organizacji konsumenckich; przedstawić najważniejsze założenia agroekologii; odwiedzić rolników uprawiających metodami agroekologicznymi, którzy opowiedzą o prowadzeniu działalności rolniczej z nastawieniem na sprzedaż bezpośrednią do konsumentów. Wynikiem projektu będzie analiza potencjału i plan działania dla gospodarstwa młodych rolników z Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu. Pełny opis

 

Projekt innowacyjny “Agro-eko-lab” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, więcej informacji o TransferHUB dostępne jest na