7.08. 2018 Kto podejmuje decyzje w Kooperatywie? Spotkanie dot. reformy vol. 4 [Dla członków/iń]]

Spotkanie grupy roboczej ds. reformy struktury Kooperatywy w biurze ul. Zimna 2.

Na spotkaniu porozmawiamy o tym jak chcemy aby wyglądała struktura decyzyjna naszego stowarzyszenia. Zależy nam na dobry zachowaniu balansu decyzyjności między wszystkimi ciałami w Kooperatywie, tak aby nasza organizacja była prawdziwie demokratyczna! Zapraszamy!