Władze Stowarzyszenia

 

Władze Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

28.10.2018 na Zgromadzeniu Walnym dokonaliśmy wyboru nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Kadencja obu organów trwa dwa lata.

 

Zarząd: 

Rafał Aleksin

Nina Józefina Bąk

Beata Charycka

Kaja Kietlińska

Agata Sadowska

email: zarzad@dobrze.waw.pl

Regulamin Prac Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Kalinowska

Kuba Łyszkowski

Tomek Matujewicz

Monika Zdziechowska

Paweł Stankiewicz

komisja.rewizyjna@dobrze.waw.pl