NIE PRZEGAP

28.10.2018. Zgłoś się! Wybory do Władz Stowarzyszenia

Kochani/e wysyłamy Wam podsumowanie długiego procesu reformy struktury decyzyjnej Kooperatywy. Jesteśmy już o krok od uporządkowania wielu procesów, nad którymi podczas 6u spotkań pracowała grupa robocza. Propozycje grupy roboczej zostaną przedstawione-przedyskutowane-przegłosowane na Zgromadzeniu Walnym 28.10.2018.

 

Tego samego dnia wybierzemy nowe składy Władz Stowarzyszenia – przede wszystkim Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Osoby, które chcą zgłosić się do tych gremiów proszone są o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeń. Od przyszłego poniedziałku w niusleterze przedstawimy sylwetki osób, które się zgłosiły. Oczywiście będzie można się też zgłosić na Zgromadzeniu Walnym i tam też będzie miejsce na zaprezentowanie siebie, ale im wcześniej to zrobicie/my tym lepiej!

 

Podsumowanie reformy

 

Jesteśmy na finiszu wielomiesięcznego procesu reformy decyzyjnej. Przystąpiliśmy do niej widząc, że wraz z rozwojem organizacji, zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, powinniśmy jak najbardziej możliwe doprecyzować jakie gremium odpowiada za co. Przez pierwsze 3 lata funkcjonowania Kooperatywy Zarząd de facto nie działał – osoby z Zarządu dzieliły się swoimi prerogatywami z otwartą Grupą Koordynacyjną, która działała regularnie od 2014. Działo się tak dlatego, że chcieliśmy aby zarządzanie Kooperatywą było możliwe jak najbardziej otwarte dla wszystkich członków/iń Kooperatywy. Formuła grupy Koordynacyjnej jednak przestała działać pod koniec 2017 roku, kiedy to poprzez zwiększenie liczby pracowników na stanowiskach koordynacyjnych, więcej specjalistycznych decyzji zaczęło być podejmowanych “w sklepach” (teraz w biurze),a osoby z Grupy Koordynacyjnej nie będące pracownikami zaczęły tracić orientację w aktualnym stanie spraw. Dodatkowo od sierpnia 2017 zaczęliśmy zwracać się do członkiń Zarządu w sprawach kadrowych, ewaluacji pracy pracowników. Dodatkowo też kilka osób, które były w Zarządzie zawsze “nieoficjalnie” pilnowało kwestii związanych z finansami, czy strategią, dlatego wraz z zanikiem Grupy Koordynacyjnej zaczęły oficjalnie obradować w formule Otwartych Spotkań Zarządu. Przechodząc do sedna. To co udało się nam osiągnąć poprzez długotrwały (5 miesięczny) proces reform prezentujemy poniżej i szczegółowo w sprawozdaniu. Dyskusja nad poniższymi propozycjami i decyzja o ich przyjęciu/odrzuceniu odbędzie się na najbliższym Zgromadzeniu Walnym 28.10.208

 

  1. Określenie sposobu działania i zakresu autonomii Zarządu regulamin Zarządu
  2. Określenie autonomii pracowników – Zespołu Pracowniczego (Tabela 1.)
  3. Określenie zależności decyzyjnej Zarządu i Zespołu Pracowniczego od Zgromadzenia Walnego (Tabela 2.)
  4. Aktualizacja Regulaminu Kooperatywy
  5. Zmiana statutu w celu implementacji powyższych zmian.

Ten sam tekst tylko z tabelami tu.