NIE PRZEGAP

22.03.2018 Kooperatywa w Zachęcie. Wystawa i wykład [otwarte]

Zapraszamy na spotkanie towarzyszące wystawie Przyszłość Będzie Inna, w warszawskiej Zachęcie.
Kooperatywa jako twórcza kontestacja neoliberalnej ekonomii.
Przykład Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”

Opis:
Neoliberalny system gospodarczy pozbawiony moralnego kompasu próbuje tłumaczyć wszystkie procesy społeczne prawem podaży i popytu. Urynkowieniu i poddaniu logice zysku ulegają kolejne obszary życia. Ekonomiczny sukces, jest ślepy na koszty jakie generuje – ignoruje niszczenie planety czy eksploatację pracowników. Wskaźnik PKB – fetysz specjalistów od gospodarki, mierzy wzrost tylko niewielkiego fragmentu ludzkiej aktywności, pomijając to, co naprawdę ważne. Postępująca indywidualizacja i rywalizacja doprowadziła do zaniku solidarności. Rozpad wspólnot kompensować ma nam spirala konsumpcji. System, który wpędził obywateli w cykl pracy i wydawania pieniędzy, odebrał im sprawczość i wpływ na swoje otoczenie.

Obecnie na całym świecie pojawiają się inicjatywy, ruchy, które próbują działać wedle innej logiki. Ruch postwzrost, nowa ekonomia, ekonomia wspólnego dobra, ruch transition towns, lokalne waluty, kooperatywy spożywcze, ogrody społecznościowe i wiele innych, to przeplatająca się z teorią praktyka tworzenia alternatywy wobec neoliberalnej gospodarki. Inicjatywy te każdego dnia napotykają jednak na strukturalne przeszkody, głęboko zakorzenione w systemie społeczno-ekonomicznym jak i każdym i każdej z nas.

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” jest przykładem organizacji, która godzi twórcze i pozytywne działania na rzecz zmiany społecznej z wyraźnym sprzeciwem wobec kapitalistycznego wyzysku. Jest przykładem przedsiębiorstwa społecznego, które działa nie dla zysku, a jednak kładzie nacisk na rentowność i stabilność ekonomiczną. Jest organizacją, która zrzesza ponad 300 członków/iń, którz/rye aktywnie uczestniczą w jej funkcjonowaniu. Jest w końcu organizacją, która mimo wielu sukcesów nieustannie napotyka na coraz to nowe wyzwania.

Na spotkaniu Nina Józefina Bąk i Jakub Rok z Kooperatywy “Dobrze” opowiedzą jak idee niehierarchicznego zarządzania, antykapitalizmu,  solidarności społecznej i odpowiedzialności ekologicznej są przekładane na codzienną praktykę i funkcjonowanie organizacji.

Nina Józefina Bąk

Działaczka ruchu kooperatyw nowej fali. Aktywista ruchu postwzrost i ruchu suwerenności żywnościowej. Założycielka Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”. Interesuje się ekonomią eko-feministyczną w praktyce.

Jakub Rok
Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, działa w Kooperatywie Spożywczej “Dobrze” i “Obozie dla Puszczy”. Interesuje się codziennym antykapitalizmem.