18.09. 2019 Spotkanie dot stanu finansów Kooperatywy [Dla członków/iń]

Zaproszenie na spotkanie dot stanu finansów Kooperatywy.

Cały czas staramy się ulepszać zarządzanie finansami w kooperatywie i w związku z tym zdecydowaliśmy się, że przygotujemy sprawozdanie finansowe za pierwsze 7 miesięcy tego roku. Dopiero znając naszą aktualną sytuację finansową, będziemy mogli realnie zaplanować wydatki do końca roku. Ważnym elementem tworzenia sprawozdania finansowego była inwentaryzacja, która odbyła się w naszych sklepach pod koniec lipca. Bez wiedzy o wartości towarów “na stanie”, nie moglibyśmy obliczyć wyniku finansowego, a więc chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować ekipie inwentaryzacyjnej za ich pracę!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie budżetowe 18 września o godzinie 17.00 podczas którego Ula i Dominika przedstawią informację o wyniku finansowym za okres 1-7.2018, a następnie na tej podstawie wspólnie zaplanujemy wydatkowanie środków do końca 2018. Ile przeznaczymy na rozwój sklepów, ile na inwestycje sprzętowe a ile na integrację? Gdzie Biuro Koop – Zimna 2

Wasza obecność jest ważna!