NIE PRZEGAP

17.06 Walne Zgromadzenie [Dla członków/iń]

WALNE ZGROMADZENIE

 

Rezerwujcie datę => już 17.06.2018 godz. 15:30 – 18:30 organizujemy kolejne Walne Zgromadzenie, a w nim zajmiemy się:

  1. Będziemy dyskutować nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2018
  2. Będziemy dyskutować nad przyjęciem reformy struktury Kooperatywy (więcej info tu)
  3. Wybierzemy nowe Władze Stowarzyszenia.
  4. Podejmiemy decyzję o przystąpieniu do tworzenia Funduszu wsparcia dla rolnictwa ekologicznego i rozwoju kooperatyw w Polsce.
  5. Przedyskutujemy drobne zmiany w statucie – rozszerzenie pól działania Kooperatywy.
  6. Jeśli zatwierdzimy reformę nr 2, potrzebne będę też drobne zmiany regulaminu Kooperatywy tak, żeby był kompatybilny ze zmianami strukturą Kooperatywy – chodzi o to, żeby zamienić fragment: “Nad całością działań Kooperatywy czuwa Grupa Koordynująca, w której skład muszą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”.

Żeby zmienić np na  to, że “nad całością działań kooperatywy czuwa Zespół pracowniczy plus Zarząd”.

 

 

fot. Paweł Stankiewicz